söndag 8 april 2012

Postmodernism, pietism och socialliberalism

Låter det som en acceptabel kombination?

Uppvuxen med mångfaldstänkandet som grundsten: "att vara liberal är att vara kluven".
Att alltid kunna se andra sidor av ett problem, alltid hitta någon annans ingångsvinkel. Och i grund och botten faktiskt inte tro att min syn på något sätt skulle vara riktigare eller sannare. För någon annan än mig själv.
Medför att man aldrig är tvärsäker, att man alltid är beredd att lyssna in en annan åsikt och att faktiskt ändra sin egen ståndpunkt om det man möter låter klokt och övertygande.
Jag är alltså en av många människor. Alla lika viktiga, alla med tanke, vilja, och beslutsförmåga att, åtminstone i någon utsträckning, ta ansvar för sitt liv, sina ställningstaganden och sina handlingar.
Och för mig är också detta med den enskildes förmåga, rättighet och skyldighet, att ta ansvar ett mänskligt signum. Ett tecken på vår värdighet som människa. Det faktum att vi människor kan reflektera över våra val, medför att vi ändå får tilltros kapaciteten att göra medvetna val. Och de valen måste vi göra alldeles själva. Det finns ingen stor organisation att gömma sig bakom. I etikens och moralens yttersta utpost får var och en fatta sina egna personliga val och ta ansvar för de konsekvenser de medför. På kort såväl som på lång sikt. Till yttermera visso är konsekvenserna av våra val inte alltid överskådliga. De sprider sig som ringar på vattnet och får följder långt utanför det vi till en början räknat med. Men också detta är i någon mån sådant som vi kan/får bära ansvr för. Ansvaret kan kännas tungt, men är alltså kvittot på att vi faktiskt är fria och kan fatta våra egna beslut.
Och konsekvensen av att jag inte på något sätt är bättre skickad att fatta dessa beslut än andra, att deras åsikter är lika viktiga som mina blir att jag, så långt möjligt, måste försöka göra allt för att andra skall ha möjlighet att verkställa sina egna beslut och leva efter sin egen övertygelse. Således måste jag i solidarietet med mina medmänniskor fatta mina beslut så att de inte inkräktar på andras möjligheter.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att ismerna i detta inläggs titel också kunde beskrivits med följande ord: mångfald, solidarietet och individuellt ansvar. I god kombination. What a world it would be....

Oh,Happy day

Inga kommentarer: